Konkurs

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”!

Jego celem jest promowanie wiedzy i edukacja dzieci w najmłodszych klasach szkół podstawowych w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.

Ogólnopolski program edukacji stomatologicznej

Niesamowity świat higieny jamy ustnej

Program edukacji stomatologicznej Instytutu
Blend-a-med Oral-B®

O programie

 

Witamy  w ogólnopolskim  Programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B®!

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.

Zasady konkursu

 

Prawo do wzięcia udziału w Konkursie mają zerówki, pierwsze lub drugie klasy każdej szkoły podstawowej, która wzięła udział w Programie edukacji stomatologicznej Oral B tj.:

 

a) której uczniowie po zakończeniu zajęć organizowanych w ramach Programu wykonają wspólnie jedną pracę plastyczną (technika jej wykonania dowolna) nawiązującą do tematyki Programu i Konkursu, oraz

 

b) prześlą wykonaną pracę plastyczną lub w sytuacji gdy nie będzie możliwe przesłanie samej pracy – zdjęcie wykonanej pracy plastycznej wraz z formularzem konkursowym, na adres korespondencyjny Organizatora (Pelargos spółka z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa, z dopiskiem: „Praca na Konkurs Niesamowity świat higieny jamy ustnej”) lub e-mailem na adres konkurs@www.oralb.pelargos.pl.

 

Formularz konkursowy do pobrania >>

 

Laureatami Konkursu zostaną klasy, które według Komisji Konkursowej, przygotowały najbardziej oryginalne, kreatywne i najładniejsze prace plastyczne nawiązujące do tematu Programu i Konkursu “Niesamowity świat higieny jamy ustnej”.

Prace konkursowe w poszczególnych edycjach Konkursu muszą być dostarczone w następujących terminach:

 

a) I Edycja Konkursu - w tej edycji Konkursu biorą udział wszystkie prace wraz z formularzem konkursowym dostarczone Organizatorowi do dnia 31 stycznia 2019 roku włącznie (decyduje data faktycznego doręczenia pracy Organizatorowi),

 

b) II Edycja Konkursu - w tej edycji biorą udział wszystkie prace wraz z formularzem konkursowym dostarczone Organizatorowi do dnia 31 maja 2019 roku włącznie (decyduje data doręczenia pracy Organizatorowi).

Prace konkursowe doręczone Organizatorowi po zakończeniu I Edycji Konkursu będą kwalifikowane automatycznie do II Edycji Konkursu. Prace konkursowe doręczone Organizatorowi po zakończeniu II Edycji Konkursu lub też nie zawierające formularza konkursowego lub niezawierające danych pozwalających na identyfikację Uczestnika (szkoły lub klasy), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu danej edycji Konkursu.

 

Nagrodą w Konkursie jest zestaw do higieny jamy ustnej składający się z pasty do zębów Oral-B, ręczniczka, kubeczka marki Disney, zapakowanych w kosmetyczkę.

Każdy uczeń należący do klasy, która została Laureatem Konkursu otrzyma Nagrodę

W każdej edycji Konkursu wyłonionych zostanie 150 zwycięskich klas szkół podstawowych, które zdaniem Komisji Konkursowej przesłały najpiękniejsze, najbardziej pomysłowe i najbardziej oryginalne prace konkursowe

 

Regulamin konkursu >>

 

Lista laureatów 2018 i 2019 >>

 

O programie

 

Witamy  w ogólnopolskim  Programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B®!

Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. zębów oraz dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o ich stan już od najmłodszych lat.

AdChoices Prywatność Regulamin Nasze marki Kontakt
P&G © 2018 Procter & Gamble